The construction of a technical system that involves human beings as operating parts brings a reconstruction of social roles and relations.
Han var renlivet manøvre; hvis han nogensinde havde haft en hjerne, må den et tidligt tidspunkt være sivet ud i fingrenes muskler.
Kalaidoskop fra Esbjerg.

Kalaidoskop

Uddannelse og barrierer i et globalt perspektiv

Digitale forhindringer til uddannelse

Et litteraturreview under udarbejdelse udspringer af Castells’ forestilling om netværk som fundamentet for sociale ændringer. Netværksbegrebet i sig selv ikke nyt, men beskriver en reorganisering af sociale strukturer understøttet og forstærket af ny teknologi i det Castells kalder the Information Age (Castells, 2000). Read more